COOL 2021

Široký výber reklamných produktov s možnosťou vlastného loga. 

https://www.coolcatalogue.eu/wp/2q0ey43w3/